söndag 10 april 2011

Jaycut


I filmeredigeringsprogrammet Jaycut arbetar man online och här finns också en greenscreenfunktion vilken gör at man kan få en annan bakgrund.

Inga kommentarer: