måndag 19 december 2011

Splitta pdf eller göra pdf av webbsida

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om hur man drar ut sidor ur en pdf-fil. Här finns en webbvariant av detta. splitpdf.com
På den sidan gör man också reklam om att göra en pdf av en webbsida.
htmlpdf.com
Så här ser t ex denna sida ut i pdf.