fredag 20 januari 2012

Googles ocr-funktion


Ladda upp en inscannad fil i pdf-format och låt google känna igen texten.
Youtubeklippet är från Itpedagogerna i Ystad. Tack.