onsdag 4 januari 2012

SpeakIt!

Vill du få en webbsida eller en del av en webbsida uppläst för dig. Möjligheten finns i Google chrome. Klicka på den här länken och installera gratis. Du får upp en ruta med inställningar men egentligen behöver du inte ändra något där.
När du sedan är på en webbsida kan du markera text och klicka på högtalarikonen för att höra. Den känner av vilket språk det är så man behöver inte välja.
Så här kan det se ut:

Fantastiskt. Detta ska jag föreslå för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.