fredag 9 mars 2012

Safaris läsmöjlighet

Om du har safari installerad kan det utnyttjas till lässvaga elever på det här viset. Tack Mauri för att du visade det.