fredag 30 mars 2012

Vifinition-ordsök

Vifinition är en internetsida där man kan skriva in ett ord man vill få förklarat för sig och få upp förklaringen som videoclip. Nu fungerar det ju endast på engelska men man kan nog ändå få nytta av det.
Vi har t ex just nu tema luft i klassen och när jag sökte på "air" fick jag bl a upp det här suveräna klippet som jag hade kunnat ha som utgångsläge i temat.