fredag 4 maj 2012

InstaGrok


En ny sorts söktjänst. Skriv in ditt sökord, som behöver vara på engelska. Du får fram en tankekarta och jag tycker själv att det är bra då jag kan se alla möjliga olika infallsvinklar kring ett tema om det är det jag sitter och planerar. På högersidan kan man sedan välja att se faktaklipp, länkar, bilder, videoklipp och man kan få en färdig frågesport. Frågorna är på engelska och kanske inte anpassade efter den ålder du undervisar i men de är väldigt bra att utgå och hämta inspiration ifrån.