fredag 3 augusti 2012

Flickr och bubblr

flickr kan man ladda upp sina bilder och sätta en licensstämpel på dem för att göra dem privata eller ge möjlighet för andra att använda bilderna på olika sätt. Via bilderna på flickr kan man i Bubblr göra serietidningsliknande slideshows. Man får en list högst uppe med bilder (sina egna eller de man sökt) som man drar ner till en ruta och här sätter man sedan till en pratbubbla eller annan ruta med text och bygger upp en handling eller ett bildspel med kommentarer.