söndag 9 september 2012

Classdojo

Jag hittade ett verktyg för att göra enkla, snabba bedömningar i klassrumsmiljö. Här provade jag först att lägga i förmågorna men tänkte sedan att det ju kan vara lämpligt att lägga in det område jag arbetar med just nu och de mål som ska uppnås för just detta område. Jag valde att bara lägga in positiva mål, dvs att eleven bara blir bedömd om det har uppnått målet. Det ska bli roligt att testa verktyget några veckor framåt för att se om jag får en tydligare bild av vilka elever som behöver hjälp och vilka som är klara med just dessa mål.