torsdag 11 oktober 2012

Scetch up i slöjden


Många fler bambusersändningar om program att använda i olika ämnen finns på skolutvecklarna i Nackas sida på bambuser.