fredag 9 november 2012

Socrative

Socrative är ett webbaserat responsverktyg där du kan låta eleverna svara på frågor och se deras svar och deltagande direkt. Det fungerar på ipod/iphone/ipad, androida eller datorer bara de har tillgång till internet.