fredag 7 juni 2013

Image Quiz Beta

Här har vi en tjänst för att skapa klickbara bilder. Lägg in ditt eget quiz på t ex kroppens delar på engelska. Döp din uppgift och tagga den så att eleverna lätt kan hitta till den.