lördag 29 juni 2013

Youtube Repeat

Vill du se samma youtubeklipp om och om igen? Byt ut "utbe" i adressen till "repeat" så spelas den om och om igen. DU kan även välja bara en del av filmen som repeteras. Du kan också gå till sidan www.yourepeat.com för att klistra in din webbadress och loopa videon från youtube.