fredag 12 juli 2013

Flubaroo

Om du skapar en google enkät så kan du använda den för att autorätta och sända de korrekta svaren och poängen till eleven. Du kan också få statistik över procentsatsen rätta svar. Se filmer om flubaroo plugin/script: