söndag 28 juli 2013

Inspirera fler Publicera mer

Här har vi en sida för de som vill ha samlade filmer till "flippat klassrum".
Det är bara elever och pedagoger i Lunds kommun som får ladda upp filmer men alla kan få ta del av dem. Här finns också gruppdiskussioner som man kan läsa (men inte delta i om man inte arbetar i Lunds kommun).
Hitta fler videor liknande denna på Inspirera fler Publicera mer