fredag 5 juli 2013

Script i google

Sven Järgenstedt har samarbetet med några Holländare och skapat ett skript där man kan lägga in elevernas resultat och utifrån detta generera en dokumentflik för varje elev. Läs mer på Skollyftets sida.