måndag 9 september 2013

VideoNot.es

Här kopplar du samman sidan med din google drive och kan klistra in en url till ett youtubeklipp. Spela upp klippen och skriv dina kommentarer i fältet bredvid. Dina kommentarer kopplas tidsmässigt till klippet och du kan sedan exportera dina anteckningar också till google drive eller evernote. Naturligtvis går det också att dela med sig via en länk.