söndag 13 oktober 2013

Ländernas gränser förändras

Intressant animerad film som visar hur landsgränserna har ändrats genom åren. ett gott underlag för diskussioner.