torsdag 24 oktober 2013

Mentimeter

Ännu ett verktyg för att ställa frågor till publik/elever och få deras svar genom att de använder sina egna enheter.