söndag 27 oktober 2013

Popcorn maker Mozilla

Här har vi en videoredigeringstjänst online. Du jobbar med filmen i olika lager. Börja med att importera en film/ett ljud via youtube, soundcloud, vimeo...

Ovanpå detta kan du lägga till annan media. Du kan själv välja när det ska dyka upp och var det ska dyka upp. Väldigt enkelt.