torsdag 26 december 2013

Dyslexie


Ett typsnitt uppfunnet av och för dyslektiker (Christian Boer). Läs en artikel om det här. Typsnittet är lite bredare nedtill och har lite lutning på vissa bokstäver. Allt för att en dyslektiker ska ha lättare att läsa. Du kan beställa typsnittet via den här sidan. Det finns också en app som är en webbläsare. Genom appen öppnas webbsidor med detta typsnitt.