söndag 23 februari 2014

ShowbieShowbie är ju en suverän app för användning på iPad. Här kan man skapa ett lärarkonto och lägga in uppgifter till eleverna. Uppgiften får en kod som du delar med dig av till eleverna.
Eleverna loggar in som elever och lägger in koden för att få tillgång till uppgiften.
Via andra appar kan man lämna in det man skapat.
Via datorn går det att göra precis samma sak. Läraren skapar uppgifter, delar med sig av koden och eleven skapar filer som denne kan ladda upp och lämna in till läraren via showbies webbsida.
Nedan en film om hur det fungerar på iPad men det är likadant som på dator.