fredag 21 mars 2014

Geometri program och appar

den här sidan finns tips om programvaror och länkar till nerladdning till gratis verktyg kring geometri.
Hämta hem filen och packa upp den då den hämtas som zip.