söndag 20 april 2014

Annelies matteböcker

Någon, som också heter Annelie, har gjort egna matteböcker för förskoleklass och lågstadiet och lagt ut på google drive för delning. Här finns elevuppgifter och handledning samt en genomgång av materialet. En fantastisk resurs.