söndag 13 april 2014

Kursplanering.seKursplanering.se är ännu så länge bara i Beta-testningsläge. Det är en open-sourcetjänst där man kan skapa sin kurs. Man lägger in alla momenten, skriver alla kurstillfällen och deras längd och sedan förs detta ut till ett äverskådligt schema. Alla länkar och annat material sparas i tjänsten så att de går att återanvända av dig själv eller av andra.