lördag 31 maj 2014

Pixiclip

Med pixiclip ritar du online. Till det du ritar kan du göra en ljud- eller videoinspelning. När du är klar sparar du och kan skicka en länk till en vän. Vännen ser då hela förloppet när du ritar och ser och hör dig om du valt den funktioner.