måndag 30 juni 2014

Pay with a tweet


Har du något material du gärna delar med dig av och dessutom gärna ser att det sprids så kan du låta någon ladda ner det med betalningen att sprida via facebook, linked.in eller twitter. Se till att du har en länk till det du vill dela med dig av. Sidan lagrar nämligen inga filer. Fyll sedan i uppgifterna på den här sidan. Du kan sätta hur länge det ska gå att ladda ner din fil och om det är en begränsning på hur många som kan få ta del av detta.