torsdag 17 juli 2014

Zaption


Zaption är en perfekt tjänst att kombinera med "Flippat klassrum". Här kan du lägga in filmer och bilder och kombinera med att rita själv/låta tittaren rita och lägga in diskussionsfrågor/kryssfrågor/flervalsfrågor. Filmerna kan vara dina egna eller sökas via webbtjänster som t ex youtube. Du har ett fält till vänster för film och bild men här kan man också lägga in frågor, ritmöjlighet mm om man inte vill ha det i det högra fältet. Tänk på att en del av möjligheterna är PRO. Du kan t ex bara använda dig av en film i gratisversionen men då kan du använda dig av bilder istället.
Filmen som du skapar kan du länka till eller bädda in.
Svaren på frågorna får du snyggt sammanställda, fråga för fråga, men inte personliga eftersom tittaren inte loggar in. Vill du ha en sammanställning av alla frågor efter varandra ingår detta också i PRO.
Du kan också dela ägandeskapet och samarbeta med någon annan i skapandet.
Exempel på en Zaption för yngre barn.