söndag 24 augusti 2014

Newspaperclub

Newspaperclub. Skapa en tidning online genom att ta en tom tidning och fyll den med texter, rubriker och artiklar. Eller, ännu lättare, ta en mall och byt ut innehållet till ditt eget. Även i mallen kan du ändra layout mm Verktyget ger dig en onlinetidning eller att du kan beställa en utskrift.