torsdag 14 augusti 2014

Picadilo

Picadilo är en online bildredigering. Jag jämför den med Picmonkey som jag ofta använder. Det är inte någon större skillnad vad jag kan se. Hämta in ett foto eller en bild från din dator eller från facebook. Du kan redigera enstaka bilder eller göra collage. Beskär, rotera, ändra effekter, skriv på bilden osv. Bilden är sedan lätt att ladda ner lokalt igen.