måndag 25 augusti 2014

Presentain


Ett verktyg för att göra snygga presentationer och föreläsningar. Du kan med verktyget engagera publiken med frågeställningar och även låta dem ställa frågor interaktivt. Jag vet inte om man måste vara på samma nätverk/wifi dock.