måndag 20 oktober 2014

Classtools QR treasure hunt

Classtools QR treasure hunt. Ett roligt verktyg för att skapa en slags tipsrunda på ett enkelt sätt. Klicka på "get started" och skriv in dina frågor och svar. Klicka "create" och du får upp en sida att skriva ut. Här finns en QR-kod per fråga och du kan sätta upp dem som en tipsrunda.
Det finns också en länk att klicka på för att få upp alla frågor med de rätta svaren. Detta är bra när eleverna kommer tillbaka och ska rätta.