fredag 10 oktober 2014

Symmetriska bilder

På den här finska resurssidan kan man rita och laborera med olika symmetriska mittinjer. Dessa linjer och mittpunkt kan man ha dolda eller synliga när man ritar.