onsdag 8 oktober 2014

weekplan.net

Weekplan. En sida för att hantera dina uppgifter under veckan. Lägg in om de är brådskande, viktiga eller av normaltillstånd. Du kan också lägga in vem som ska göra uppgiften och därefter filtrera och se vad var person har att göra. Enkelt att flytta uppdragen mellan dagarna eller stryka dem när de är gjorda.