måndag 15 december 2014

Voto


Voto är en tjänst för respons. För att använda tjänsten behöver du inte ens en inloggning. Du kan lägga in frågor som eleven svarar på via flervalssvar. Testa via votos demo.
När man svarat kan deltagarna få se hur de andra svarat i statistiktabeller. De kan också skicka en kommentar om du gett dem möjlighet till det.