torsdag 1 januari 2015

Tiny texts

Tiny Texts är en webbsida som innehåller korta texter på engelska. Texterna går att lyssna på och det finns ordlista som kan ses som en gloslista att träna på. Det finns också material med övningar att skriva ut.