måndag 9 mars 2015

Matteportal

Många känner säker till Nomp. Här är en tjänst, matteportal,  som i mångt och mycket liknar den tjänsten. Du skaffar ett lärarkonto och kan lägga upp elevkonto härifrån. Därefter kan du dela ut vilka uppgifter eleverna ska göra och därefter följa deras arbete. Du ser när de senast loggade in, vilka uppgifter de senast gjorde och även när de uppgifter du tilldelat blivit gjorda. Antalet fel per övning syns också.