måndag 6 april 2015

Englishcentral

den här kanalen kan du hitta massor av videoklipp med fakta för elever, på enkel engelska. Filmklippen är textade och du kan när som helst klicka på ett ord för att få det uppläst igen, få den fonetiska skriften för det, få ordförklaringen samt en mening där ordet ingår.
Det finns fyra "steg". Först tittar du på klippet och kan lyssna på och få förklarat de ord du inte förstår. Några av orden är understrukna och det är dessa som är "glosorna" som tränas. Därefter kan du träna orden genom att du får uppläst meningarna och orden ska du skriva in rättstavade. Du får hjälp om du inte kan dem. Träna tills du blir godkänd. I nästa moment pratar du  till videoklippet och den lyssnar om du säger det tillräckligt bra. Allra sist svarar du på frågor och visar att du lärt dig orden och deras betydelse.