måndag 13 april 2015

Nyheter på engelska

Det finns flera sidor med nyheter på engelska, om den engelskspråkiga världen, anpassade för yngre elever:


Här har vi t ex Newsreel easy åk 4-6. Newsreel easy åk 7-9. Nyhetesklippen är kortare än 5 minuter. Till klippen finns arbetsblad som pdf och programmanus. I programmanuset finns ord som man kan förklara för eleverna innan programmet men också programinnehållet så att man som lärare kan vara väl förberedd. Arbetsbladet är ett frågepapper där svaren finns längst bak.